This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Despre

Misiunea sa este de a contribui în mod semnificativ la punerea în aplicare a Convenţiei, prin promovarea şi facilitarea cooperării tehnice şi ştiinţifice, între părţi, între guverne şi a părţilor interesate. Pentru a ajuta aceste procese, CBD a înfiinţat o reţea internaţională de parteneri numit Mecanismul de Schimb de Informații(CHM) stabilit în baza articolului 18.3 din convenţie. Acest site contribuie la reţeaua CHM prin ilustrarea a ceea ce face România în cadrul CBD.

Planul strategic al CHM are trei obiective majore:

1. Promovarea şi facilitarea cooperării tehnice şi ştiinţifice.

2. Promovarea şi facilitarea schimbului de informaţii între părţi, guverne şi a părţilor interesate.

3. Este un mecanism pe deplin operaţional, cu participarea tuturor părţilor şi o reţea extinsă de parteneri.

Acest website este contribuţia română la CHM, în conformitate cu Convenţia.

Obiectivele site-ului sunt:

• furnizează informaţii cu privire la Convenţia privind diversitatea biologică şi punerea sa în aplicare în România;

• furnizează versiunile on-line a documentelor strategice românești legate de Convenţie (Rapoartele naţionale, strategii, planuri de acţiuni, etc);

• oferă informaţii cu privire la starea biodiversității din România;

• oferă o fereastră de cooperare ştiinţifică şi tehnică în domeniul biodiversităţii;

• promovează conştientizarea publicului şi al educaţiei asupra biodiversităţii.

Site-ul este menţinut de către Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitatea sa de Punct Focal naţional al mecanismului. Orice persoană implicată în punerea în aplicare a Convenţiei privind diversitatea biologică, în România, poate contribui la conţinutul site-ului. O cerere de participare pot fi trimisă la punctul focal CHM, roxana.ionescu@mmediu.ro.

GeoPoint Punctul Focal Naţional CHM pentru România