This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Glossary Folder Integritatea ecosistemelor și bunurile și serviciile ecosistemelor

Glossary element Indicele trofic marin
Glossary element Integritatea trofică a ecosistemelor terestre și a apelor de suprafață
Glossary element Fragmentarea zonelor naturale şi semi-naturale
Glossary element Fragmentarea sistemelor de râu
Glossary element Nutrienţi în apele de tranziţie, costiere şi marine
Glossary element Calitatea apei ecosistemelor de apă dulce
Glossary element Activitățile antropice asupra ecosistemelor
Glossary element Sănătatea şi bunăstarea oamenilor
Glossary element Biodiversitate pentru alimente şi medicamente
Glossary element Biodiversitate și turism
Traducere de nume
Limbă Traduceri
Danish Økosystem integritet og økosystem varer og tjenesteydelser
Dutch Integriteit van ecosystemen en ecosysteemdiensten
Dutch/Belgium Integriteit van ecosystemen en ecosysteemdiensten
English Ecosystem integrity and Ecosystem goods and services
Estonian Ökosüsteemi terviklikkus ja ökosüsteemi tooted ning teenused
French Intégrité des écosystèmes et biens et services dérivés des écosystèmes
French/Belgium Intégrité des écosystèmes et biens et services dérivés des écosystèmes
German Intaktheit von Ökosystemen und Ökosystemleistungen
Italian Integrità dell' ecosistema e beni e servizi dell' ecosistema
Macedonian Интегритет на екосистем и екосистемски добра и услуги
Romanian Integritatea ecosistemelor și bunurile și serviciile ecosistemelor
Definirea traducerilor
Limbă Traduceri
Danish Vedrører: CBD fokus område "Økosystem integritet og økosystem varer og tjenesteydelser", Aichi biodiversitetsmål "15", Aichi biodiversitetsmål "14"
Dutch Is gerelateerd aan: CBD aandachtsgebied "Integriteit van ecosystemen en ecosysteemdiensten", Aichi Biodiversiteitsdoel "15", Aichi Biodiversiteitsdoel "14"
Dutch/Belgium Is gerelateerd aan: CBD aandachtsgebied "Integriteit van ecosystemen en ecosysteemdiensten", Aichi Biodiversiteitsdoel "15", Aichi Biodiversiteitsdoel "14"
English Relates to: CBD focal area "Ecosystem integrity and Ecosystem goods and services", Aichi Biodiversity Target "15", Aichi Biodiversity Target "14"
Estonian Seondub: BMK tegevusvaldkond "Ökosüsteemi terviklikkus ja ökosüsteemi tooted ning teenused", Aichi elurikkuse eesmärk "15", Aichi elurikkuse eesmärk "14"
French Concerne: Domaine d'intervention de la CDB "Intégrité des écosystèmes et biens et services dérivés des écosystèmes", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "15", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "14"
French/Belgium Concerne: Domaine d'intervention de la CDB "Intégrité des écosystèmes et biens et services dérivés des écosystèmes", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "15", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "14"
German Bezieht sich auf: CBD Schwerpunkt "Intaktheit von Ökosystemen und Ökosystemleistungen", Aichi Biodiversitätsziel "15", Aichi Biodiversitätsziel "14"
Italian Si riferisce a: area focale della CBD "Integrità dell' ecosistema e beni e servizi dell' ecosistema", gli obiettivi di Aichi per la biodiversità "15", gli obiettivi di Aichi per la biodiversità "14"
Macedonian Се однесува на Централна област на КБР "Интегритет на екосистем и екосистемски добра и услуги", биолошка разновидност од Аичи "15", биолошка разновидност од Аичи "14"
Romanian Se referă la: Domeniul implemetării CBD "Integritatea ecosistemelor și bunurile și serviciile ecosistemelor", Obiectivele Aichi privind biodiversitatea "15", Obiectivele Aichi privind biodiversitatea "14"