This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Obiectivele Convenţiei

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate, Accesul la resursele genetice și împărțirea echitabilă a acestora, Dezvoltarea durabilă a diversității biologice, Resurse pentru biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


Obiectivele Convenţiei privind diversitatea biologică sunt exprimate în articolul 1:

* conservarea diversităţii biologice;

* utilizarea durabilă a componentelor sale;

* împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin

      - accesul la resursele genetice,

      - transferul de tehnologii relevante,

      - finanţare.

Convenţia este astfel primul acord care abordează toate aspectele diversităţii biologice: speciilor, ecosistemelor şi ale resurselor genetice. Este într-adevăr, prima dată când diversitatea genetică este acoperită în mod specific într-un tratat cu caracter obligatoriu la nivel mondial. Convenţia recunoaşte, de asemenea - pentru prima dată - conservarea diversităţii biologice este "o preocupare comună a umanităţii" şi o parte integrantă a procesului de dezvoltare. Cu alte cuvinte, Convenţia recunoaşte că întreaga omenire are un interes de a asigura conservarea diversităţii biologice, inclusiv naţiunile sărace, și că acesta trebuie să fie abordată prin acţiuni internaţionale concertate.