This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Organismele şi mecanismele Convenţiei

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


Ce este COP?

COP vine de la "Conferinţa părţilor". Aceasta este autoritatea finală a Convenţiei şi este alcătuită din reprezentanţi ai tuturor ţărilor care au semnat Convenţia ("Părţile"), precum şi de observatori, cum ar fi ţările terţe parte, agenţiile ONU, organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale.

Funcţia sa de bază este de a conduce şi de a supraveghea întregul proces de punere în aplicare şi dezvoltare a Convenţiei: examinează ce progrese au fost realizate şi stabileşte planuri de lucru pentru acţiunile viitoare. COP poate face, de asemenea, amendamente la Convenţie şi colaborează cu alte tratate internaţionale şi procese.

Conferinţa părţilor se întâlneşte regulat pentru a discuta chestiuni importante. Au fost deja 9 întâlniri. COP 10 va avea loc în luna octombrie în Japonia.

Ce este SBSTTA?

SBSTTA vine de la "Organismul subsidiar de consultanța ştiinţifică, tehnică şi tehnologică". Acesta este un comitet format din experţi din partea țărilor membre, precum şi a observatorilor din ţări non-parte, agenţiile ONU, organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale.

Obiectivele sale sunt de a oferi Conferinţei părţilor sfaturi şi recomandări cu privire la probleme ştiinţifice, tehnice şi tehnologice. SBSTTA acţionează sub autoritatea Conferinţei părţilor şi, prin urmare, trebuie să fie conform cu orientările adoptate de Conferinţă.

Ce este CHM?

CHM în conformitate cu Convenţia privind diversitatea biologică este un mecanism de schimb de informaţii instituit în vederea facilitării schimbului de informaţii ştiinţifice şi tehnice cu privire la convenţie. Urmăreşte să sprijine programele Convenţiei prin promovarea şi facilitarea cooperării tehnice şi ştiinţifice, în interiorul şi între ţări prin dezvoltarea unei reţele de parteneri, elaborează un mecanism global pentru schimbul şi integrarea informaţiilor privind biodiversitate.

Ce este un Punct Focal Naţional?

Punctele focale naţionale sunt stabilite de către fiecare stat membru. Aceste organisme oficiale sunt responsabile de toate informaţiile cu privire la Convenţie de la nivel naţional. În particular, ele ar trebui să faciliteze şi să promoveze punerea în aplicare a Convenţiei. Ele transmit informaţii de la Secretariatul CDB autorităţilor naţionale şi, invers, raportează Conferinţei părţilor modul în care ţara lor îndeplinește țintele privind biodiversitatea.