This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File ANEXA II - Partea a 2-a - Conciliere

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


ART. 1

O comisie de conciliere se va crea la cererea uneia dintre pãrţile la diferend. Comisia, dacã pãrţile nu au decis altfel, se va compune din 5 membri, cîte 2 numiţi de fiecare parte implicata şi un preşedinte ales, de comun acord, de cãtre membrii astfel desemnaţi.

ART. 2

În diferendele dintre mai mult de doua pãrţi, pãrţile care au acelaşi interes îşi vor numi membrii în comisie de comun acord. Cînd doua sau mai multe pãrţi au interese independente sau cînd ele sînt în dezacord cu privire la faptul de a şti ca au acelaşi interes, ele îşi vor numi membrii lor separat.

ART. 3

Dacã orice numire din partea pãrţilor nu se face în decurs de doua luni de la data cererii pentru crearea comisiei de conciliere, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, dacã i se solicita de cãtre partea care a fãcut cererea, va face acele numiri, în decurs de alte doua luni.

ART. 4

Dacã nu a fost ales un preşedinte al comisiei de conciliere în decurs de doua luni de la numirea ultimului membru al comisiei, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, dacã i se solicita de cãtre una dintre pãrţi, va desemna un preşedinte, în decurs de alte doua luni.

ART. 5

Comisia de conciliere va lua deciziile cu majoritatea de voturi a membrilor sãi. Dacã pãrţile la diferend nu hotãrãsc altfel, comisia îşi va stabili propria procedura. Ea va face o propunere de rezolvare a diferendului, pe care pãrţile o vor examina cu buna-credinţa.

ART. 6

În caz de dezacord cu privire la completarea comisiei de conciliere, aceasta va decide dacã ea este sau nu competenta.