This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 12. Cercetare şi instruire

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


Luând în considerare necesitãţile speciale ale ţãrilor în curs de dezvoltare, pãrţile contractante:

a) vor stabili şi menţine programe pentru educare şi instruire ştiinţificã şi tehnica cu privire la mãsurile de identificare, conservare şi utilizare durabila a diversitatii biologice şi a componentelor sale şi vor asigura sprijin pentru astfel de programe de educare şi instruire pentru necesitãţile specifice ale ţãrilor în curs de dezvoltare;

b) vor promova şi incuraja cercetarea care contribuie la conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice, în special în ţãrile în curs de dezvoltare, între altele, în conformitate cu deciziile conferintei pãrţilor, ţinînd cont de recomandãrile organului subsidiar pentru consultare ştiinţificã, tehnica şi tehnologicã; şi

c) respectînd dispoziţiile art. 16, 18 şi 20, vor promova şi vor coopera la utilizarea progreselor ştiinţifice privind diversitatea biologică, pentru a pune la punct metodele de conservare şi utilizare durabilă a resurselor biologice.