This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 14. Evaluarea impactului şi reducerea efectelor negative

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. În mãsura posibilitãţilor şi în funcţie de necesitaţi, fiecare parte contractantã: 

a) va introduce procedurile adecvate necesitind evaluarea impactului asupra mediului şi proiectelor sale propuse, care pot avea efecte negative asupra diversitatii biologice, pentru a evita sau reduce la minimum astfel de efecte şi, cînd este cazul, sa permitã participarea publicului la astfel de proceduri;

b) va introduce mãsurile corespunzãtoare pentru luarea în considerare a consecinţelor asupra mediului ale programelor şi politicilor sale, care pot avea impact negativ semnificativ asupra diversitatii biologice;

c) va promova, pe baza de reciprocitate, comunicarea, schimbul de informaţii şi consultarea privind activitãţile de sub jurisdicţia sau controlul sau, care ar putea avea efect negativ semnificativ asupra diversitatii biologice a altor state sau zone din afarã limitelor jurisdicţiei naţionale, prin încurajarea încheierii de acorduri bilaterale, regionale sau multilaterale, dupã caz;

d) în caz de pericol sau de deteriorare grava sau iminenta, cu sursa sub jurisdicţia sau controlul sau, asupra diversitatii biologice din zone aflate sub jurisdicţia altor state sau zone din afarã limitelor jurisdicţiei naţionale, va anunta imediat statele potenţial afectate de un astfel de pericol sau deteriorare, şi va iniţia acţiuni de prevenire sau reducere a unui astfel de pericol sau deteriorare; şi

e) va promova mãsuri naţionale, pentru raspunsuri de urgenta la activitãţi sau evenimente, cauzate natural sau în alt mod, care prezintã un pericol grav sau iminent asupra diversitatii biologice şi va incuraja cooperarea internationala pentru a ajuta astfel de eforturi naţionale şi, dupã caz şi în acord cu statele sau organizaţiile de integrare economicã regionala implicate, va stabili planuri de urgenta comune.

2. Conferinţa pãrţilor va examina, pe baza unor studii ce urmeazã a fi efectuate, problema responsabilitãţii şi repararii, inclusiv a reconstructiei şi compensãrii pagubelor aduse diversitatii biologice, cu excepţia cazului cînd responsabilitatea este o problema strict interna.