This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 15. Accesul la resurse genetice

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Recunoscind drepturile suverane ale statelor asupra resurselor lor naturale, autoritatea de a determina accesul la resurse genetice aparţine guvernelor naţionale şi este supusã legislaţiei naţionale.

2. Fiecare parte contractantã va face eforturi de a crea condiţii pentru a facilita accesul altor pãrţi contractante la resurse genetice pentru utilizãri sigure din punct de vedere al mediului şi să nu impunã restricții care să contravină obiectivelor prezentei convenţii.

3. În scopul prezentei convenţii, resursele genetice care sunt asigurate de o parte contractantã, dupã cum se fac referiri în acest articol şi în art. 16 şi 19, sunt doar acelea care sunt asigurate de pãrţi contractante care sunt țări de origine a acestor resurse şi de cãtre pãrţile care au obţinut aceste resurse genetice în conformitate cu prezenta convenţie.

4. Accesul, când este asigurat, va fi în termeni acceptaţi reciproc şi va fi supus prevederilor acestui articol.

5. Accesul la resurse genetice va fi supus consimțământului părții contractante care furnizeazã astfel de resurse, dacã nu este stabilit altfel de cãtre acea parte.

6. Fiecare parte contractantã va face eforturi pentru dezvoltarea şi efectuarea de cercetãri ştiinţifice bazate pe resurse genetice furnizate de cãtre alte pãrţi contractante cu deplina participare a acestora şi, în mãsura posibilitãţilor, pe teritoriul lor.

7. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile legislative, administrative sau politice adecvate, conform cu art. 16 şi 19 şi, dupã caz, prin mecanismul financiar stabilit la art. 20 şi 21, pentru a asigura împãrţirea justa şi echitabila, cu partea contractantã care furnizeazã resursele genetice, a rezultatelor cercetãrii şi dezvoltãrii şi a beneficiilor cercetãrii, obţinute din utilizarea comercialã sau de alt tip a acestor resurse. O astfel de împãrţire se va face în termeni acceptaţi reciproc.