This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 16. Accesul la tehnologie şi transferul de tehnologie

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Fiecare parte contractantã, recunoscind ca tehnologia include biotehnologia şi ca atît accesul la tehnologie cît şi transferul de tehnologie între pãrţile contractante sînt elemente esenţiale pentru atingerea obiectivelor prezentei convenţii, se angajeazã, conform prevederilor acestui articol, sa asigure şi/sau sa faciliteze accesul la tehnologie şi transferul, cãtre alte pãrţi contractante, de tehnologii necesare pentru conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice sau care utilizeazã resurse genetice fãrã sa cauzeze pagube semnificative mediului înconjurãtor.

2. Accesul la tehnologie şi transferul de tehnologie, la care se referã paragraful 1 de mai sus, pentru ţãrile în curs de dezvoltare, vor fi asigurate şi/sau facilitate în termenii cei mai corecti şi mai favorabili, inclusiv în termeni concesionali şi preferentiali, cînd exista acord reciproc şi, unde este necesar, în conformitate cu mecanismul financiar stabilit de art. 20 şi 21. Atunci cînd tehnologiile fac obiectul unor brevete sau al altor drepturi de proprietate intelectualã, accesul şi transferul sînt asigurate în termeni care recunosc drepturile de proprietate intelectualã şi sînt în concordanta cu protecţia lor adecvatã şi efectivã. Aplicarea acestui paragraf va fi în conformitate cu prevederile paragrafelor 3, 4 şi 5 de mai jos.

3. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile legislative, administrative sau politice, dupã caz, pentru a asigura pãrţilor contractante, în special celor care sînt tari în curs de dezvoltare care furnizeazã resurse genetice, accesul la tehnologie şi transferul de tehnologie care utilizeazã acele resurse, pe baza de termeni acceptaţi reciproc, inclusiv tehnologie protejata de brevete şi alte drepturi de proprietate intelectualã, dacã este cazul, prin dispoziţiile art. 20 şi 21 şi în conformitate cu dreptul internaţional şi cu prevederile paragrafelor 4 şi 5 de mai jos.

4. Fiecare parte contractantã va lua mãsuri legislative, administrative sau politice, dupã caz, pentru ca sectorul privat sa faciliteze accesul la tehnologie, dezvoltarea comuna şi transferul de tehnologie la care se referã paragraful 1 de mai sus, în beneficiul atît al instituţiilor guvernamentale cît şi al sectorului privat din ţãrile în curs de dezvoltare şi, în aceasta privinta, se va conformã obligaţiilor de la paragrafele 1, 2 şi 3 de mai sus.

5. Pãrţile contractante, recunoscind ca brevetele şi alte drepturi de proprietate intelectualã pot avea o influenta asupra implementarii prezentei convenţii, vor coopera, în conformitate cu dreptul internaţional şi legislaţia nationala, pentru a asigura ca aceste drepturi sa fie în sprijinul obiectivelor sale şi sa nu le contracareze.