This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 18. Cooperarea tehnică şi ştiinţificã

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Pãrţile contractante vor incuraja cooperarea tehnică şi ştiinţificã internațională în domeniul conservãrii şi utilizãrii durabile a diversitatii biologice, dacã este necesar, prin instituţiile naţionale şi internaţionale corespunzãtoare.

2. Fiecare parte contractantã va promova cooperarea tehnică şi ştiinţificã cu alte pãrţi contractante, în particular tari în curs de dezvoltare, pentru implementarea prezentei convenţii, între altele, prin elaborarea şi aplicarea politicii naţionale. La promovarea unei astfel de cooperãri trebuie acordatã o atentie deosebita dezvoltãrii şi intaririi capacitãţilor naţionale, prin punerea în valoare a resurselor umane şi întãrirea instituţiilor.

3. Conferinţa pãrţilor, la prima sa reuniune, va determina stabilirea unui mecanism tip centru de schimb care să incurajeze şi să faciliteze cooperarea tehnico-ştiinţificã.

4. Pãrţile contractante, în conformitate cu legislaţia şi politicile naţionale, vor incuraja şi dezvolta metode de cooperare pentru elaborarea şi utilizarea tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor autohtone şi traditionale, în conformitate cu obiectivele prezentei convenţii. În acest scop, pãrţile contractante vor promova, de asemenea, cooperarea în domeniul instruirii de personal şi al schimbului de experţi.

5. Pãrţile contractante, de comun acord, vor incuraja stabilirea de programe de cercetare şi acţiuni comune pentru dezvoltarea de tehnologii referitoare la obiectivele prezentei convenţii.