This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 19. Administrarea biotehnologiei şi repartizarea beneficiilor

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Fiecare parte contractantã va lua mãsuri legislative, administrative sau politice, dupã caz, pentru a asigura participarea efectivã la activitãţile de cercetare biotehnologica a acelor pãrţi contractante, în special a ţãrilor în curs de dezvoltare, care furnizeazã resurse genetice pentru o astfel de cercetare şi unde este posibil în astfel de pãrţi contractante.

2. Fiecare parte contractantã va lua toarte mãsurile posibile sa incurajeze şi sa furnizeze accesul prioritar, pe o baza justa şi echilibrata, al pãrţilor contractante, în special al ţãrilor în curs de dezvoltare, la rezultatele şi beneficiile care rezulta din biotehnologiile bazate pe resurse genetice furnizate de acele pãrţi contractante. Un astfel de acces se va face în termeni reciproc acceptaţi.

3. Pãrţile vor examina necesitatea şi modalitãţile realizãrii unui protocol care sa stabileascã procedurile adecvate, inclusiv, în particular, un acord prealabil, dat în cunostinta de cauza, în domeniul transferului, manipulãrii şi utilizãrii în deplina siguranta a oricãrui organism viu modificat rezultat din biotehnologie, care ar putea avea efecte negative asupra conservãrii şi utilizãrii durabile a diversitatii biologice.

4. Fiecare parte contractantã comunica direct sau cere sa comunice, prin intermediul oricãrei persoane fizice sau juridice de sub jurisdicţia sa şi care furnizeazã organisme vizate de paragraful 3 de mai sus, partii contractante pe teritoriul cãreia aceste organisme urmeazã a fi introduse, orice informaţie disponibilã referitoare la utilizarea şi reglementãrile de securitate cerute de partea contractantã în materie de manipulare a unor asemenea organisme, ca şi orice informaţie disponibilã privind impactul potenţial negativ al organismelor specifice în cauză.