This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 2. Utilizarea termenilor

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitatea
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


În înţelesul prezentei convenţii:

Diversitatea biologică” înseamnã variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor.

Resursele biologice” includ resurse genetice, organisme sau pãrţi din ele, populaţii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor avînd folosinta sau valoare efectivã sau potenţiala pentru umanitate.

Biotehnologie” înseamnã orice aplicaţie tehnologicã ce foloseşte sisteme biologice, organisme vii sau derivate din ele, pentru a realiza sau a modifica produse sau procese pentru utilizare specifica.

Ţara de origine a resurselor genetice” înseamnã ţara care poseda acele resurse genetice în condiţii "în situ".

Ţara care asigura resurse genetice” înseamnã ţara care furnizeazã resurse genetice luate din surse "în situ", inclusiv populaţii de specii sãlbatice şi domestice, sau din surse "ex situ", care pot sau nu sa-şi aibã originea în acea ţara.

Specii domestice sau cultivate” înseamnã speciile la care a fost influentat procesul de evoluţie de cãtre oameni pentru a rãspunde necesitãţilor lor.

Ecosistem” înseamnã un complex dinamic de comunitãţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor fãrã viata, care interactioneaza ca o unitate funcţionalã.

Conservare "ex situ"” înseamnã conservarea componentelor diversitatii biologice în afarã habitatelor lor naturale.

Material genetic” înseamnã orice material de origine vegetala, animala, microbiana sau altele care conţine unitãţi functionale de ereditate.

Resurse genetice” înseamnã material genetic de valoare actuala sau potenţiala.

Habitat” înseamnã locul sau tipul de loc unde exista în mod natural un organism sau o populaţie.

Condiţii "în situ"” înseamnã condiţiile în care resursele genetice exista în cadrul ecosistemelor şi al habitatelor naturale şi, în cazul speciilor domestice şi cultivate, în mediul în care s-au dezvoltat caracterele lor distincte.

Conservare "în situ"” înseamnã conservarea ecosistemelor şi habitatelor naturale şi menţinerea şi refacerea populatiilor viabile de specii în mediul lor natural şi, în cazul speciilor domestice sau cultivate, în mediul în care şi-au dezvoltat caracterele lor distincte.

Zona protejată” înseamnã o zona delimitata geografic care este desemnatã sau reglementatã şi administratã pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare.

Organizaţie de integrare economicã regională” înseamnã o organizaţie constituitã din state suverane ale unei zone date, cãreia statele membre i-au transferat competente cu privire la probleme guvernate de prezenta convenţie şi care a fost autorizata din timp, conform procedurilor sale interne, sa semneze, sa ratifice, sa accepte, sa aprobe sau sa adere la aceasta.

Utilizare durabilă” înseamnã utilizarea componentelor diversitatii biologice într-un mod şi ritm care sa nu ducã la scãderea pe termen lung a diversitatii biologice, mentinindu-i astfel potenţialul de a rãspunde necesitãţilor şi aspiratiilor generaţiilor prezente şi viitoare.

 „Tehnologie” include biotehnologia.