This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 20. Resurse financiare

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Fiecare parte contractantã se angajeazã sa asigure, în mãsura posibilitãţilor sale, un suport financiar şi stimulente cu privire la acele activitãţi naţionale care urmãresc sa realizeze obiectivele prezentei convenţii, în conformitate cu planurile, prioritãţile şi programele sale naţionale.

2. Pãrţile tari dezvoltate vor furniza resurse financiare noi şi suplimentare pentru a permite pãrţilor tari în curs de dezvoltare sa facã fata costurilor suplimentare convenite, impuse de implementarea mãsurilor prin care sa-şi respecte obligaţiile care decurg din prezenta convenţie şi pentru a beneficia de prevederile sale, aceste costuri fiind convenite, între o parte ţara în curs de dezvoltare şi structura institutionala amintita în art. 21, în concordanta cu politica, strategia, prioritãţile programelor şi criteriile de eligibilitate şi o lista indicativa de costuri suplimentare stabilitã de conferinţa pãrţilor. Alte pãrţi, inclusiv ţãrile care sînt în proces de tranzitie cãtre economia de piata, pot prelua voluntar obligaţiile pãrţilor tari dezvoltate. În sensul acestui articol, conferinţa pãrţilor va stabili, la prima sa intilnire, o lista a pãrţilor tari dezvoltate şi a altor pãrţi care îşi asuma în mod voluntar obligaţiile de pãrţi dezvoltate. Conferinţa pãrţilor va revedea aceasta lista şi o va modifica, dacã este cazul. Se vor incuraja, de asemenea, contribuţii din alte tari şi surse pe baza de voluntariat. Implementarea acestor angajamente va tine cont de necesitatea ca fluxul de fonduri sa fie adecvat, previzibil şi punctual şi de importanta repartizãrii sarcinii între pãrţile contribuabile incluse pe lista.

3. Pãrţile tari dezvoltate pot, de asemenea, furniza, în beneficiul ţãrilor în curs de dezvoltare, resurse financiare legate de aplicarea prezentei convenţii, pe cai bilaterale, regionale sau altele multilaterale.

4. Pãrţile tari în curs de dezvoltare nu vor putea sa se achite efectiv de obligaţiile ce le revin în virtutea convenţiei, decît în mãsura în care pãrţile tari dezvoltate se vor achitã efectiv de obligaţiile ce le revin în virtutea convenţiei, referitoare la resurse financiare şi transfer de tehnologie şi vor tine cont de faptul ca dezvoltarea economicã şi socialã şi eradicarea saraciei sînt primele şi cele mai importante prioritati ale pãrţilor tari în curs de dezvoltare.

5. Pãrţile vor tine cont de necesitãţile specifice şi de situaţia specialã a ţãrilor cel mai puţin dezvoltate în acţiunile lor legate de finanţare şi transfer de tehnologie. 6. Pãrţile contractante vor lua, de asemenea, în considerare condiţiile speciale care rezulta din dependenta fata de diversitatea bio

logica, din repartizarea şi localizarea acesteia pe teritoriul pãrţilor tari în curs de dezvoltare, în special al statelor mici insulare.

7. Se va lua, de asemenea, în considerare situaţia specialã a ţãrilor în curs de dezvoltare, mai ales a celor care sînt cele mai vulnerabile din punct de vedere al mediului înconjurãtor, cum ar fi acelea cu zone aride şi semiaride, zone de coasta şi muntoase.