This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 21. Mecanism financiar

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biosecuritate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Va exista un mecanism de finanţare pentru furnizarea de resurse financiare cãtre pãrţile tari în curs de dezvoltare, în spiritul prezentei convenţii, sub forma de donaţii sau în condiţii avantajoase ale cãrui elemente esenţiale sînt descrise în prezentul articol. Conform prezentei convenţii, mecanismul va funcţiona sub autoritatea şi coordonarea conferintei pãrţilor, fata de care este subordonat contabil. Operaţiunile mecanismului vor fi efectuate de o astfel de structura institutionala care se va decide de cãtre conferinţa pãrţilor la prima reuniune. Potrivit obiectivelor prezentei convenţii, conferinţa pãrţilor va stabili politica, strategia, prioritãţile programelor şi criteriile de eligibilitate referitoare la accesul la astfel de resurse şi la utilizarea lor. Contribuţiile se vor face astfel încît sa se ia în considerare necesitatea unor vãrsãminte anticipate, adecvate şi punctuale, asa cum este prevãzut în art. 20, în conformitate cu resursele financiare necesare, pe care conferinţa pãrţilor le va decide periodic, şi importanta împãrţirii efortului financiar cãtre pãrţile contribuabile incluse pe lista la care s-a fãcut referire în art. 20 paragraful 2. Pãrţile tari dezvoltate ca şi alte tari sau surse pot, de asemenea, sa aducã contribuţii voluntare. Mecanismul va funcţiona conform unui sistem de gestiune democratic şi transparent.

2. Urmãrind obiectivele prezentei convenţii, conferinţa pãrţilor, la prima sa intilnire, va stabili politica, strategia şi prioritãţile programului, cît şi criterii şi linii directoare detaliate pentru definirea condiţiilor cerute pentru accesul la resurse financiare şi utilizarea acestora, inclusiv supravegherea şi evaluarea acestei utilizãri, în mod regulat. Conferinţa pãrţilor va decide asupra mãsurilor necesare pentru aplicarea paragrafului 1 de mai sus, dupã consultarea structurii instituţionale însãrcinate cu operarea mecanismului financiar.

3. Conferinţa pãrţilor va examina eficienta mecanismului financiar stabilit prin acest articol, inclusiv criteriile şi liniile directoare la care se referã paragraful 2 de mai sus, la nu mai puţin de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii şi apoi regulat. Pe baza acestei examinari, va lua mãsurile adecvate pentru îmbunãtãţirea eficientei mecanismului, dacã este necesar.

4. Pãrţile contractante vor urmãri întãrirea instituţiilor financiare existente pentru a asigura resursele financiare destinate conservãrii şi utilizãrii durabile a diversitatii biologice.