This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 22. Relaţii cu alte convenţii internaţionale

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biosecuritate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor afecta drepturile şi obligaţiile nici unei pãrţi contractante, ce decurg dintr-un acord internaţional existent, cu excepţia cazului în care exercitarea acestor drepturi şi obligaţii ar cauza pagube serioase diversitatii biologice sau ar constitui o ameninţare pentru aceasta.

2. Pãrţile contractante vor aplica prezenta convenţie, în ceea ce priveşte mediul marin, în concordanta cu drepturile şi obligaţiile statelor ce decurg din dreptul asupra mării.