This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 23. Conferinţa pãrţilor

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Prin prezenta, se instituie o conferinţa a pãrţilor. Prima reuniune a conferintei pãrţilor va fi convocatã de directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurãtor nu mai tirziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii. Apoi se vor tine reuniuni ordinare ale conferintei pãrţilor, la intervale regulate, care urmeazã sa fie stabilite de conferinţa, la prima sa reuniune.

2. Reuniuni extraordinare ale conferintei pãrţilor se pot tine ori de cîte ori se va considera necesar de cãtre conferinţa sau la cererea, în scris, a oricãrei pãrţi, cu condiţia ca, în interval de şase luni de la comunicarea cererii la secretariat, sa fie susţinutã de cel puţin o treime din pãrţi.

3. Conferinţa pãrţilor va conveni şi va adopta prin consens, propriul regulament interior şi pe acela al oricãrui organ subsidiar pe care şi-l va putea crea, cît şi regulamentul financiar care guverneazã finanţarea secretariatului. La fiecare reuniune ordinarã, va adopta bugetul pentru perioada financiarã de pînã la urmãtoarea reuniune ordinarã.

4. Conferinţa pãrţilor va trece în revista aplicarea prezentei convenţii şi în acest scop:

a) va stabili forma şi intervalele pentru transmiterea informaţiilor ce urmeazã a fi prezentate conform art. 26 şi va examina aceste informaţii cît şi rapoartele prezentate de oricare organ subsidiar;

b) va studia avizele tehnice, tehnologice şi ştiinţifice asupra diversitatii biologice, furnizate conform art. 25;

c) va examina şi adopta, dupã cum este necesar, protocoalele, în conformitate cu prevederile art. 28;

d) va examina şi adopta, dupã caz, în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30, amendamentele la aceasta convenţie şi la anexele sale;

e) va examina amendamentele la orice protocol, ca şi la orice anexe ale acestuia şi, dacã asa se decide, va recomanda adoptarea lor de cãtre pãrţile la protocolul respectiv;

f) va examina şi adopta, dupã cum este necesar, în conformitate cu art. 30, anexele suplimentare la prezenta convenţie;

g) va crea organele subsidiare considerate necesare pentru aplicarea prezentei convenţii, în special pentru a asigura asistenta ştiinţificã şi tehnica;

h) va contacta, prin secretariat, organele executive ale convenţiilor legate de problemele acoperite de prezenta convenţie, pentru a stabili forme adecvate de cooperare cu ele; şi

i) va examina şi va lua orice alte mãsuri necesare pentru realizarea obiectivelor prezentei convenţii, în lumina experienţei acumulate în aplicarea ei.

5. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, ca şi orice stat care nu este parte la prezenta convenţie, pot fi reprezentate ca observatori la reuniunile conferintei pãrţilor. Orice alt organism sau instituţie guvernamentalã sau neguvernamentala, calificatã în domenii legate de conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice, care a informat secretariatul despre dorinta de a fi reprezentatã ca observator la o reuniune a conferintei pãrţilor, poate fi admisã, cu condiţia ca cel puţin o treime a pãrţilor prezente sa nu aibã obiecţii. Admiterea şi participarea ca observatori va fi supusã regulilor de procedura adoptate de conferinţa pãrţilor.