This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 25. Organ subsidiar pentru asistența ştiinţificã, tehnică şi tehnologicã

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Un organ subsidiar pentru asigurarea asistenţei ştiinţifice, tehnice şi tehnologice se stabileşte prin prezenta, pentru a asigura, în timp util, conferintei pãrţilor şi, dupã caz, celorlalte organe subsidiare, asistenta necesarã legatã de aplicarea prezentei convenţii. Acest organ va fi deschis spre participare tuturor pãrţilor şi va fi multidisciplinar. Va include reprezentanţi guvernamentali competenţi în domeniile de specialitate vizate. Va raporta regulat conferintei pãrţilor asupra tuturor aspectelor activitãţii sale.

2. Sub autoritatea conferintei pãrţilor şi în conformitate cu liniile directoare pe care ea le va stabili, la cererea ei, acest organ:

(a) va furniza evaluãri ştiinţifice şi tehnice asupra stãrii diversitatii biologice;

(b) va pregati evaluarile ştiinţifice şi tehnice asupra efectelor tipurilor de mãsuri luate în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii;

(c) va identifica tehnologiile şi tehnicile de virf, novatoare şi eficiente, privind conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice şi va indica cãile şi mijloacele de promovare a dezvoltãrii şi/sau transferul unor astfel de tehnologii;

(d) va furniza asistenta asupra programelor ştiinţifice şi cooperãrii internaţionale pentru cercetare şi dezvoltare legate de conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice; şi

(e) va rãspunde intrebarilor ştiinţifice, tehnice, tehnologice şi metodologice pe care conferinţa pãrţilor şi organele sale subsidiare i le-ar putea adresa.

3. Atribuţiile, mandatul, organizarea şi funcţionarea acestui organ vor putea fi precizate de conferinţa pãrţilor.