This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 27. Reglementarea diferendelor

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. În cazul unui diferend între pãrţile contractante, privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, pãrţile implicate vor cauta o soluţie pe calea negocierii.

2. Dacã pãrţile implicate nu pot ajunge la un acord prin negociere, pot cauta împreunã serviciile sau medierea unei terţe pãrţi.

3. La ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenta convenţie sau în orice alt moment ulterior, un stat sau o organizaţie de integrare economicã regionala poate declara în scris cãtre depozitar ca, pentru un diferend nerezolvat, conform paragrafului 1 sau 2 de mai sus, accepta, ca obligatoriu, una sau ambele modalitãţi urmãtoare de reglementare a diferendelor:

a) arbitraj, în conformitate cu procedura prezentatã în partea I a anexei nr. 2;

b) supunerea diferendului la Curtea Internationala de Justiţie.

4. Dacã pãrţile la diferend nu au acceptat aceeaşi procedura sau o procedura oarecare, conform cu paragraful 3 de mai sus, diferendul va fi supus pentru conciliere, în conformitate cu partea a II-a a anexei nr. 2, în cazul în care pãrţile nu stabilesc altfel.

5. Dispoziţiile acestui articol se vor aplica în legatura cu diferendele oricãrui protocol, cu excepţia cazului în care acesta dispune altfel.