This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 29. Amendamente la convenţie sau la protocoale

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Se pot propune amendamente la prezenta convenţie de cãtre orice parte contractantã. Amendamentele la orice protocol pot fi propuse de orice parte la acel protocol.

2. Amendamentele la prezenta convenţie vor fi adoptate la o reuniune a conferintei pãrţilor. Amendamentele la orice protocol vor fi adoptate la o reuniune a pãrţilor la protocolul în chestiune. Textul oricãrui proiect de amendament propus la prezenta convenţie sau la orice protocol, dacã nu se stabileşte altfel în acel protocol, va fi comunicat pãrţilor în chestiune de cãtre secretariat, cu cel puţin 6 luni înainte de reuniunea la care se propune amendamentul spre adoptare. Secretariatul va comunica, de asemenea, amendamentele propuse, semnatarilor prezentei convenţii, spre informare.

3. Pãrţile vor face toate eforturile pentru a ajunge la un consens privind orice amendament propus la prezenta convenţie sau la orice protocol. Dacã s-au epuizat toate eforturile pentru realizarea unui consens şi nu s-a ajuns la un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultima instanta, prin majoritatea de voturi a doua treimi din pãrţile în chestiune prezente şi care voteazã la reuniune şi va fi supus, de cãtre depozitar, tuturor pãrţilor pentru ratificare, acceptare sau aprobare.

4. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea amendamentelor va fi notificatã depozitarului, în scris. Amendamentele adoptate în conformitate cu paragraful 3 de mai sus vor intra în vigoare, pentru pãrţile care le-au acceptat, la 90 de zile dupã depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare de cãtre cel puţin doua treimi din pãrţile contractante la prezenta convenţie sau din pãrţile la protocolul respectiv. Apoi, amendamentele vor intra în vigoare, pentru orice alta parte, la 90 de zile dupã ce aceasta parte depune instrumentul sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentelor.

5. În sensul acestui articol, expresia pãrţile prezente şi care voteazã înseamnã pãrţile prezente care dau un vot afirmativ sau negativ.