This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 30. Adoptarea de anexe şi amendamente la anexe

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Anexele prezentei convenţii sau ale oricãrui protocol vor face parte integrantã din convenţie sau din protocolul respectiv, dupã caz, şi, dacã nu se prevede altfel în mod expres, orice referire la prezenta convenţie sau la protocoalele sale, constituie, în acelaşi timp, o referire la oricare din anexele sale. Astfel de anexe se vor limita la probleme procedurale, ştiinţifice, tehnice şi administrative.

2. Dacã nu se prevede altfel într-un protocol cu privire la anexele sale, se va aplica urmãtoarea procedura pentru propunerea, adoptarea sau intrarea în vigoare a anexelor suplimentare la prezenta convenţie sau a anexelor oricãrui protocol:

a) anexele la prezenta convenţie sau la protocoalele sale vor fi supuse sau adoptate conform procedurii prevãzute la art. 29;

b) orice parte care nu poate sa aprobe o anexa adiţionalã la prezenta convenţie sau o anexa la orice protocol al sau va notifica acest lucru depozitarului, în scris, într-un an de la data comunicãrii adoptãrii de cãtre depozitar. Depozitarul va informa, fãrã intirziere, toate pãrţile asupra oricãrei astfel de notificãri primite. O parte poate retrage oricind o declaraţie anterioarã de obiectie şi, în acest caz, anexele vor intra în vigoare, pentru acea parte, sub rezerva subparagrafului c) de mai jos;

c) la expirarea unui an de la comunicarea adoptãrii de cãtre depozitar, anexa va intra în vigoare pentru toate pãrţile la prezenta convenţie sau la orice protocol implicat, care nu au transmis o notificare în conformitate cu prevederile subparagrafului b) de mai sus.

3. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele prezentei convenţii sau la anexele oricãrui protocol vor fi supuse aceleiaşi proceduri ca pentru propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor la convenţie sau a anexelor la orice protocol.

4. Dacã o anexa adiţionalã sau un amendament la o anexa este legat de un amendament la prezenta convenţie sau la orice protocol, aceasta anexa adiţionalã sau acest amendament nu va intra în vigoare pînã nu intra în vigoare amendamentul la convenţie sau la respectivul protocol.