This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 34. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Prezenta convenţie şi orice protocol vor fi supuse ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii de cãtre state sau organizaţii de integrare economicã regionala. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune la depozitar.

2. Orice organizaţie la care se referã paragraful 1 de mai sus, care devine parte contractantã la prezenta convenţie sau la orice protocol, fãrã ca vreunul dintre statele membre sa fie parte contractantã, va fi legatã de toate obligaţiile rezultate de prezenta convenţie sau protocol, dupã caz. În cazul organizaţiilor la care unul sau mai multe state membre sînt pãrţi contractante la prezenta convenţie sau la respectivul protocol, organizaţia şi statele sale membre vor decide asupra responsabilitãţilor ce le revin, pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de convenţie sau de protocol, dupã caz. În astfel de cazuri, organizaţia şi statele membre nu-şi vor putea exercita concomitent drepturile în baza convenţiei sau respectivului protocol.

3. În cadrul instrumentelor lor de ratificare, acceptare sau aprobare, organizaţiile la care se referã paragraful 1 de mai sus vor declara limitele competentei lor fata de problemele guvernate de convenţie sau de respectivul protocol. Aceste organizaţii vor informa, de asemenea, pe depozitar de orice modificare importanta privind limitele competentei lor.