This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 36. Intrarea în vigoare

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 30-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Orice protocol va intra în vigoare în cea de-a 90 zi de la data depunerii numãrului de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, specificat în acel protocol.

3. Pentru fiecare parte contractantã care ratifica, accepta sau aproba prezenta convenţie, sau adera la ea dupã depunerea celui de-al 30-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data depunerii de cãtre acea parte contractantã a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

4. Orice protocol, dacã nu se specifica altfel în acel protocol, va intra în vigoare pentru o parte contractantã care ratifica, accepta sau aproba acel protocol, sau adera la el dupã intrarea sa în vigoare, conform paragrafului 2 de mai sus, fie în a 90-a zi de la data la care acea parte contractantã îşi depune instrumentul sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, fie la data la care intra în vigoare prezenta convenţie pentru acea parte contractantã, ultimul termen fiind reţinut.

5. În conformitate cu paragrafele 1 şi 2 de mai sus, orice instrument depus de o organizaţie de integrare economicã regionala nu va fi considerat ca instrument suplimentar celor depuse de statele membre ale acelei organizaţii.