This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 38. Retrageri

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


1. În orice moment, dupã doi ani de la data la care prezenta convenţie a intrat în vigoare pentru o parte contractantã, acea parte contractantã se poate retrage din convenţie fãcînd o notificare, în scris, cãtre depozitar.

2. Orice retragere devine efectivã la expirarea intervalului de un an de la data primirii de cãtre depozitar sau la orice data ulterioara ce va putea fi specificatã în notificarea de retragere.

3. Orice parte contractantã care se retrage din prezenta convenţie se considera, de asemenea, ca retrasã din orice protocol la aceasta.