This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 6. Mãsuri generale pentru conservare şi utilizare durabilă

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


Fiecare dintre pãrţile contractante, în funcţie de condiţiile specifice şi posibilitãţi:

a) va elabora strategii, planuri şi programe naţionale pentru a asigura conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice sau va adapta în acest scop strategiile, planurile şi programele existente ţinînd seama, printre altele, de mãsurile stabilite în prezenta convenţie, importante pentru partea contractantã în cauza; şi

b) va integra, în mãsura posibilitãţilor şi în funcţie de necesitaţi, conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice în planurile, programele şi politicile sectoriale şi intersectoriale pertinente.