This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 8. Conservare "în situ"

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


În mãsura posibilitãţilor şi în funcţie de necesitaţi, fiecare parte contractantã:

a) va stabili un sistem de zone protejate sau zone unde sînt necesare mãsuri speciale pentru conservarea diversitatii biologice;

b) va elabora, unde este necesar, linii directoare pentru selectarea, stabilirea şi administrarea zonelor protejate sau a zonelor unde trebuie luate mãsuri speciale pentru conservarea diversitatii biologice;

c) va reglementa sau administra resursele biologice importante pentru conservarea diversitatii biologice, în interiorul sau în afarã zonelor protejate, pentru a le asigura conservarea şi utilizarea durabila;

d) va promova protecţia ecosistemelor, habitatelor naturale şi menţinerea populatiilor viabile de specii în mediul natural;

e) va promova dezvoltarea durabila şi ecologic raţionalã în zonele adiacente zonelor protejate, în vederea asigurãrii unei protecţii sporite a acestor zone;

f) va reface şi reconstrui ecosistemele degradate şi va promova recuperarea speciilor amenintate, printre altele, prin dezvoltarea şi implementarea de planuri şi alte strategii de administrare;

g) va stabili sau menţine mijloace de reglementare, administrare sau control al riscurilor legate de utilizarea şi eliberarea de organisme vii şi modificate, rezultate din biotehnologie, care ar putea avea impact negativ asupra mediului, care ar putea afecta conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice, luind în considerare şi riscurile asupra sãnãtãţii umane;

h) va preveni introducerea, va controla sau eradica acele specii strãine care ameninta ecosisteme, habitate sau alte specii;

i) va face eforturi pentru a asigura condiţiile necesare compatibilitatii dintre utilizarile actuale şi conservarea diversitatii biologice şi utilizarea durabila a componentelor sale;

j) conform legislaţiei sale naţionale, va respecta, va menţine şi va pãstra cunoştinţele, inovatiile şi practicile comunitãţilor indigene şi locale cu stiluri de viata traditionale necesare pentru conservarea şi utilizarea durabila a diversitatii biologice şi va promova aplicarea lor mai larga, cu aprobarea şi implicarea deţinãtorilor de astfel de cunoştinţe, inovaţii sau practici şi va incuraja împãrţirea echitabila a beneficiilor care rezulta din utilizarea unor astfel de cunoştinţe, inovaţii şi practici;

k) va dezvolta sau menţine legislaţia necesarã şi/sau alte prevederi regulamentare pentru protecţia speciilor sau populatiilor amenintate;

l) în cazul în care un efect negativ semnificativ asupra diversitatii biologice a fost determinat conform art. 7, va reglementa sau controla procesele şi categoriile de activitãţi în cauza; şi

m) va coopera în asigurarea de suport financiar sau orice alt suport pentru conservarea "în situ", subliniata la subparagrafele a)-l) de mai sus, în special pentru ţãrile în curs de dezvoltare.