This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File Articolul 9. Conservare "ex situ"

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


Fiecare parte contractantã, în mãsura posibilitãţilor şi în funcţie de necesitaţi, în special în scopul completãrii mãsurilor "în situ":

a) va adopta mãsuri pentru conservarea "ex situ" a componentelor diversitatii biologice, de preferinta în ţara de origine a acestor componente;

b) va stabili şi menţine facilitãţi pentru conservarea "ex situ" şi cercetarea plantelor, animalelor şi microorganismelor, de preferinta în ţara de origine a resurselor genetice;

c) va adopta mãsuri pentru recuperarea şi refacerea speciilor amenintate şi pentru reintroducerea lor în habitatele lor naturale, în condiţii adecvate;

d) va reglementa şi administra colectarea de resurse biologice din habitate naturale în scopul conservãrii "ex situ", astfel încît sa nu se ameninte ecosisteme şi populaţii de specii "în situ", cu excepţia cazului în care sînt necesare mãsuri speciale "ex situ", conform subparagrafului c) de mai sus; şi

e) va coopera pentru asigurarea suportului financiar şi de alt tip pentru conservarea "ex situ", subliniata la subparagrafele a)-d) de mai sus şi pentru crearea şi menţinerea mijloacelor de conservare "ex situ" în ţãrile în curs de dezvoltare.