This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Despre CHM

Misiunea sa este de a contribui în mod semnificativ la punerea în aplicare a Convenţiei, prin promovarea şi facilitarea cooperării tehnice şi ştiinţifice, între părţi, între guverne şi a părţilor interesate. Pentru a ajuta aceste procese, CBD a înfiinţat o reţea internaţională de parteneri numit Mecanismul de Schimb de Informații(CHM) stabilit în baza articolului 18.3 din convenţie. Acest site contribuie la reţeaua CHM prin ilustrarea a ceea ce face România în cadrul CBD.

Planul strategic al CHM are trei obiective majore:

1. Promovarea şi facilitarea cooperării tehnice şi ştiinţifice.

2. Promovarea şi facilitarea schimbului de informaţii între părţi, guverne şi a părţilor interesate.

3. Este un mecanism pe deplin operaţional, cu participarea tuturor părţilor şi o reţea extinsă de parteneri.