This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Manageri eficienți pentru o rețea Natura 2000 eficientă!

ProPark Fundația pentru Arii Protejate, împreună cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice,Federația Europarc și Agenția Metropolitană de Dezvoltare Durabilă Brașov implementează în perioada 2012-2015, proiectul Manageri eficienți pentru o rețea Natura 2000 eficientă finanțat de Uniunea Europeană prin programul LIFE+ Informare și Comunicare.

Proiectul are ca scop creșterea capacității de administrare a siturilor Natura 2000 din România prin dezvoltarea abilităților de comunicare ale administratorilor Natura 2000 și prin sprijinirea integrării unor elemente de conservare a biodiversitatii în procesul de planificare teritorială atât în interiorul siturilor cât și în zonele vecine.

O componentă importantă a acestui proiect este furnizarea unor programe de training în comunicare precum și distribuirea unor manuale de comunicare, pentru administratorii de situri Natura 2000. De asemenea proiectul va îmbunătăți procesul de planificare teritorială din România prin includerea unor elemente de biodiversitate și prin îndrumarea celor mai importante sectoare economice care folosesc resurse naturale, să contribuie activ la elaborarea unor planuri teritoriale regionale care să reflecte elemente de biodiversitate, inclusiv obiectivele rețelei Natura 2000.

Bugetul total al proiectului este de 513.114 euro din care 254.129 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

http://www.propark.ro/ro/stiri/eme-natura-2000-proiect-finantat-de-programul-life-informare-si-comunicare-117.html