This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Comisia Europeană a lansat campania de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2011

Comisia Europeană a lansat, sâmbătă, 26 februarie 2011, cea de-a cincea campanie de selecţie a propunerilor de proiecte

LIFE+. Bugetul alocat României este de aproximativ 11,5 milioane de euro, disponibil finanţării proiectelor care se înscriu pe

cele 3 componente ale programului: natură şi biodiversitate, politici şi guvernare de mediu şi informare şi comunicare.

Concerned URL http://www.mmediu.ro/media/comunicate/2011_03_01/2011_03_01_CPa.pdf
Source Direcţia de Comunicare Ministerul Mediului şi Pădurilor
Release date 08/03/2011
Contributor Dorin Pop
Geographical coverage Europa, Roma,
Keywords proiecte, Life+, biodiversitate, mediu, comunicare

 

Ghidurile publicate de Comisia Europeană şi formularul de aplicare necesare completării propunerilor de proiecte pentru

sesiunea 2011 pot fi găsite şi pe site-ul M.M.P, la adresa http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm.

 

Sesiunea de proiecte LIFE+ 2011 prezintă un calendar strict al proiectelor, în care data de 18 iulie 2011 este data limită de

depunere a proiectelor la Autoritatea Naţională pentru LIFE+ reprezentată de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Pentru

proiectele propuse în 2011, cel mai optimist termen la care acestea pot debuta este 1 iunie 2012. Se va ţine cont de acest

aspect atunci când se va stabili calendarul de implementare al propunerilor de proiecte.

 

Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar

pentru mediu (LIFE+) nu finanţează măsurile care intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate şi al domeniului principal de

aplicare al altor instrumente financiare comunitare, printre care Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Programul Cadru pentru competitivitate şi

inovaţie, Fondul european pentru pescuit şi cel de-al Şaptelea Program cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi

activităţi demonstrative şi Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

 

Potenţialii aplicanţi ai proiectelor LIFE+ trebuie să verifice complementaritatea acţiunilor propuse cu acţiunile celorlalte

instrumente financiare comunitare.

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe paginile web ale Ministerului Mediului şi Pădurilor

http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm

şi Comisiei Europene

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

 

Please note that this information has expired.


good

Great information, I will tweet to my friends to get them to check it out. keep it up. Thanks for sharing! If have a long time than visit to:

atari breakout


Posted by Ronn91 at 17 Jul 2019 09:40:00
ducklife

Great blog! I appreciate the efforts you made when writing this article. I hope the best work from you in the future is good. I want to thank you for this site! Thank you for sharing.

vex


Posted by ducklife at 03 Jul 2019 11:44:38
thanos

thanks for the nice posr


Posted by Thanos at 14 Feb 2019 11:42:27


I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information. Fireboy and watergirl


Posted by BenAffleck at 10 Feb 2019 16:05:40
subeo

Your post is very interesting and interesting, the content is very practical and noticed. Thank you for sharing.  the impossible quiz


Posted by admin88 at 25 Jan 2019 03:31:46