This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor pentru preluarea in administratie / custodie a ariilor protejate de interes national si comunitar

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar

 

Linkul respectiv http://www.mmediu.ro/natura2000.htm
Sursă Ministerul Mediului şi Pădurilor
Data de publicare 24/01/2011
Contributor Dorin Pop
Acoperire geografică Romania,
Cuvinte cheie arii protejate, administrare, custodie

 

Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

Etapele procedurii de atribuire în administrare/custodie sunt următoarele:

 

1. afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii si stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;

2. depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;

3. întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;

4. afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

5. depunerea contestaţiilor;

6. analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;

7. aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii;

8. semnarea contractului de administrare/convenţiei de custodie.

 

Dosarele se depun pâna la data de 23.02.2011 (data înregistrării la registratura MMP), la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe adresa: Directia Biodiversităţii, Bld. Libertatii, Nr. 12, Sectorul 5, Bucuresti.

La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.

Lista revizuită a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 118/20.01.2010, precum şi lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos.

 

* Anunţ lansare sesiune

* Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

* Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 118 din 20.01.2011 privind aprobarea listei revizuite a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare

* Lista ariilor naturale protejate ce se vor atribui în custodie în a treia sesiune

 

Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Anexa 1 la OM 1948/2010, la nr. de fax 021 316 02 87.

Please note that this information has expired.