This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News László Borbély a fost prezent la cea de-a cincea ediţie a Simpozionului Naţional “Avem o Deltă. Cum procedăm?”

Luni, 7 martie 2011, sub sloganul “Delta moare, dar nu se predă!” în prezența unor înalți oficiali români, s-a desfășurat

Simpozionul Naţional “Avem o Deltă. Cum procedăm?”, marcă a Asociației Salvați Dunărea și Delta (SDD). Aflat la cea

de-a cincea ediție, evenimentul a avut loc în Sala Drepturilor Omului de la Parlamentul României, fiind organizat de SDD în

parteneriat cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor,

cu susținerea Romtelecom.

 

Simpozionul “Avem o Deltă. Cum procedăm?” este o platformă de dialog și colaborare între toți factorii interesați

(politicieni, reprezentanți ai Guvernului și ai instituțiilor publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, membri ai

comunităților locale și ai mediului de afaceri) cu scopul soluționării problemelor cu care se confruntă Rezervația Biosferei

Delta Dunării.

 

 

Concerned URL http://www.mmediu.ro/media/comunicate/2011_03_01/08%2003%202011_CP_%20Avem%20o%20Delta.pdf
Source Direcţia de Comunicare Ministerul Mediului şi Pădurilor
Release date 08/03/2011
Contributor Dorin Pop
Geographical coverage Romania, Delta Dunarii
Keywords Delta Dunarii, simpozion

Ministrul Borbély a apreciat iniţiativa organizării acestui simpozion, exprimându-şi convingerea că astfel de acţiuni susţin

eforturile autorităţilor de a proteja patrimoniul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

 

Dezbaterile au vizat patru domenii majore de intervenţie: resursele piscicole, aplicarea Regulamentului-cadru de urbanism,

gestionarea deşeurilor şi reconstrucţia ecologică a amenajărilor agricole şi piscicole.

 

„Renaturarea amenajărilor agricole şi piscicole din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării constituie o prioritate pentru Ministerul

Mediului şi Pădurilor. De altfel, în 2012 România va găzdui cea de-a 11-a reuniune a Conferinţei Părţilor la Convenţia

Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională, un bun prilej de a readuce în prim plan importanţa deosebită

a Deltei Dunării în cadrul eforturilor de protejare a mediului la nivel mondial”, a spus ministrul.

 

Referindu-se la resursa piscicolă, László Borbély a amintit participanţilor că există la Parlament un proiect legislativ care

reglementează pescuitul în Deltă. De asemenea, a fost elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea

Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor de agrement pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul

Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". ”Vă solicit sprijinul în a veni cu observaţii şi propuneri la acest act normativ, postat

pe site-ul ministerului, astfel încât în final să avem un act normativ eficient, prin aplicarea căruia să asigurăm eficientizarea

controlului privind circulaţia şi accesul în perimetrul Rezervaţiei Biosferei al navelor şi ambarcaţiunilor de agrement şi, în

acelaşi timp, conservarea patrimoniului biosferei” a mai spus Borbély.

 

În privinţa gestionării deşeurilor la nivelul RBDD, ministrul mediului a comunicat participanţilor că a făcut demersuri la

Uniunea Europeană pentru a avea un al doilea depozit ecologic de deşeuri, pe lângă cel de la Tulcea, şi a dat asigurări că

Sistemul de management integrat al deşeurilor în Delta Dunării este în faza finală şi va fi gata până în 2013.

 

Cu prilejul acestui simpozion, ministrul László Borbély a anunţat că va organiza la Tulcea, în cel mult trei săptămâni, o

întâlnire cu toate autorităţile implicate, cu scopul de a clarifica măsurile ce sau luat şi se vor lua pentru a proteja Delta

Dunării.

 

Comunicatul de presă al Asociaţiei "Salvaţi Dunărea şi Delta":

http://www.salvatidelta.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=648&Itemid=1

 

 

Please note that this information has expired.


i like it

Your feedback helps me a lot, A very meaningful event, I hope everything will go well 8 ball


Posted by tonnyken at 28 May 2020 09:35:33
Grozav

It's very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this


Posted by lindarose11 at 08 May 2020 14:57:22
Thank

If I had read your article earlier, it would have been different. My ideas will definitely become more complete if you add your comments. It's so wonderful url of the apk


Posted by alanabui at 11 Mar 2020 10:26:43
Thank

I will carefully read the issues you just shared, I find there are some places that are not very clear web page


Posted by BryanyJenkins at 24 Feb 2020 09:55:04
Thank

It's nice to see your writing, which is exactly what I need, it's very detailed 

Play Knuckle Girl cool math game


Posted by HarrietFisher at 05 Feb 2020 09:58:05
thanks

Your information is useful to me and many people are looking for them like me! The problem seems simple, but through your pen, it impresses me!
Thanks for sharing this valuable information to our vision. You have posted a trust worthy blog keep sharing.

play idle mining game


Posted by phamyen at 05 Feb 2020 04:19:00
Thank

I will carefully read the issues you just shared, I find there are some places that are not very clear movies123


Posted by KristinaGreen at 24 Dec 2019 05:25:54


 The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful

http://bit.ly/353ZFDd


Posted by lindarose11 at 14 Dec 2019 09:20:41
jane

You can need to seen the here windows 10 shortcuts it is the batter way to working online for use short cut.


Posted by jane909192 at 24 Nov 2019 10:43:26
Thank

I will carefully read the issues you just shared, I find there are some places that are not very clear fnaf world


Posted by BerthaYoung at 20 Nov 2019 09:06:10
nice

Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you run 3 online


Posted by tonnyken at 18 Aug 2019 05:01:47
thanks

Great information, I will tweet to my friends to get them to check it out. keep it up. Thanks for sharing! If have a long time than visit to:

atari breakout


Posted by Ronn91 at 30 Jul 2019 06:14:40
thanks

Today I happened to find and read your article, something new with the necessary information. You must have spent a lot of time on this article, I will be a supporter and follower. Play basketball legends free. Love!Posted by heenacruzl at 29 Jun 2019 11:41:22
Frumos

Post mare, vă mulțumim pentru că ne-ați oferit această mare cunoaștere, păstrați-o.

fireboy and watergirl


Posted by lindarose11 at 24 Jun 2019 11:30:46
happy wheels

The information about the seminar you shared was great. Keep on more useful and conspicuous things like this. thanks a lot.

Temple run


Posted by ducklife at 19 Jun 2019 06:25:26
thanks

Your article is really impressive. I like the way you think, reason, and information you give run 3


Posted by thutrangctp at 07 May 2019 10:14:06
Thank

I have read your post. It solved some aspects of the problem. I think you need to make the problem clearer mutilate a doll 2


Posted by alanabui at 07 May 2019 04:59:55
Thanks

Thank you for sharing the useful information.

super fighters


Posted by minianna1234567 at 26 Apr 2019 05:53:31
Nice

Sfaturi utile în acest post special

swords and souls  


Posted by lindarose11 at 24 Apr 2019 10:28:59
thanks

I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share Your informative post.

my litte pony games


Posted by phamyen at 23 Apr 2019 10:45:02
Thank

This is very interesting information. Thank you for sharing. To be sure your suggestions will help me manga stream thank you


Posted by arianapham at 23 Apr 2019 09:35:08


Mă simt interesant din acest articol, foarte impresionat.123movies


Posted by brcynthia at 03 Apr 2019 04:31:14


Foarte de dvs.gomovies


Posted by sarahnaya at 02 Apr 2019 06:28:50


Dezbaterile au vizat patru domenii majore de intervenţie: resursele piscicole, aplicarea Regulamentului-cadru de urbanism, gestionarea deşeurilor şi reconstrucţia ecologică a amenajărilor agricole şi piscicole. soundcloud downloader


Posted by olivehansen at 27 Feb 2019 07:38:56