Natura2000 - Lista activităților antropice

Înapoi la căutare

Cod Nume
100 Cultivarea
101 Modificarea practicilor agricole
102 Cositul
110 Folosirea pesticidelor
120 Fertilizarea
130 Irigarea
140 Păşunatul
141 Abandonarea sistemelor pastorale
150 Restructurare/ regrupare de parcele
151 Eliminarea tufărişurilor şi arbuştilor
160 Managementul silvic
161 Plantarea
162 Plantarea artificială
163 Replantarea
164 Tăierea controlată
165 Înlăturarea etajelor inferioare
166 Eliminarea copacilor morţi (Tăiere de igienizare)
167 Despădurirea fără replantare
170 Creşterea animalelor
171 Stock feeding (hrănirea animalelor)
180 Arderea controlată
190 Alte activităţi agricole şi silvice
200 Pescuitul, acvacultura
210 Pescuitul comercial
211 Pescuitul în locuri amenajate
212 Pescuitul în larg
213 Pescuitul cu plase
220 Pescuitul recreativ sportiv
221 Procurarea momelii din zona riverană
230 Vânătoarea
240 Capturarea din faună
241 Capturarea (insecte, reptile, amfibieni)
242 Capturarea din cuib
243 Braconajul, otrăvirea, capcane
244 Alte capturări din faună
250 Recoltarea din floră
251 Recoltarea ilegală de specii floristice
290 Alte activităţi de pescuit, vânătoare şi cules
300 Extragerea de balast
301 Cariere
302 Prelevare de materiale din plajă
310 Exploatarea turbăriilor
311 Exploatarea manuală a turbăriilor
312 Exploatarea mecanică a turbăriilor
320 Prospecţiuni, exploatări, explorări
330 Mine
331 Activităţi miniere şi exploatare de suprafaţă
340 Saline
390 Alte activităţi miniere şi de extracţie
400 Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare
401 Zone urbanizate continuu, zone rezidenţiale
402 Urbanizarea discontinuă
403 Locuinţe/ aşezări împrăştiate
409 Alte forme de aşezări
410 Zone industriale sau comerciale
411 Fabrici şi uzine
412 Depozite industriale
419 Alte zone industriale/ comerciale
420 Depozite de deşeuri
421 Depozit de deşeuri menajere
422 Depozit de deşeuri industriale
423 Depozit de materiale inerte
424 Alte tipuri de depozite de deşeuri
430 Construcţii agricole
440 Depozitare de materiale
490 Alte activităţi de urbanism, industriale sau activităţi similare
500 Reţea de comunicaţie
501 Alei, poteci, drumuri, piste de biciclete
502 Străzi, autostrăzi
503 Cale ferată, TGV
504 Zone portuare
505 Aeroport
506 Aerodrom, heliport
507 Poduri, viaducte
508 Tunel
509 Alte reţele de comunicaţie
510 Transport de energie
511 Linii electrice
512 Ţevi, conducte
513 Alte forme de transport de energie
520 Navigaţie
530 Îmbunătăţirea accesului în sit
590 Alte forme de transport şi de comunicaţie
600 Sportul şi structurile amenajate de petrecerea timpului liber
601 Terenuri de golf
602 Complex de schi
603 Stadion în aer liber
604 Circuit, piste
605 Hipodrom
606 Parc de atracţii
607 Teren de sport
608 Camping, caravane
609 Alte complexe pentru sport, şi petrecerea timpului liber
610 Centre/ scene/ expoziţii/ itinerarii
620 Sporturi de exterior şi activităţi de petrecerea timpului liber în natură
621 Sporturi nautice
622 Plimbări, echitaţie şi vehicule nemotorizate
623 Vehicule motorizate
624 Alpinism, turism montan, speologie
625 Planor, deltaplan, parapantă, balon
626 Schi, schi pe pârtii neamenajate
629 Alte sporturi în aer liber şi alte activităţi de petrecerea timpului liber
690 Activităţi de petrecerea timpului liber şi de turism
700 Poluarea
701 Poluarea apei
702 Poluarea aerului
703 Poluarea solului
709 Alte forme de poluare sau alte forme asociate de poluare
710 Poluare sonoră
720 Tasarea, frecventarea în exces
730 Manevre militare
740 Vandalism
790 Alte tipuri de poluare sau impacturi ale activităţii umane
800 Acoperirea, asanarea
801 Adăugarea de sol şi rocă pentru a mări suprafaţa terestră
802 Modificarea profilului fundului marin, a estuarelor şi a zonelor umede
803 Acoperirea foselor, diguri, mlaştini, lacuri, bălţi sau gropi
810 Drenarea
811 Managementul vegetaţiei acvatice şi a malurilor în scopuri de drenare
820 Extragerea sedimentelor (mâl, ...)
830 Canalizarea
840 Inundarea
850 Modificarea funcţionării hidrografice
851 Modificarea curenţilor marini
852 Modificarea structurală a cursurilor de apă interioară
853 Managementul nivelului de apă
860 Haldarea, depozite nepermanente de dragare
870 Îndiguirea, consolidarea malurilor, plaje artificiale
871 Lucrări de apărare şi protecţie costieră
890 Alte schimbări ale condiţiilor hidraulice provocate de om
900 Eroziunea
910 Înnămolirea
920 Asanarea
930 Scufundarea
940 Catastrofe naturale
941 Inundaţii
942 Avalanşă
943 Surparea, alunecări de teren
944 Furtună, ciclon
945 Activitate vulcanică
946 Cutremur
947 Valuri de flux
948 Incendiu
949 Alte catastrofe naturale
950 Evoluţia biocenotică
951 Acumulare de materii organice
952 Eutrofizare
953 Acidifiere
954 Invazie de specii
960 Relaţii între specii faunistice
961 Competiţie (ex: goeland/ sterna)
962 Parazitism
963 Introducere de boli
964 Poluare genetică
965 Prădare
966 Antagonism cu speciile introduse
967 Antagonism cu animalele domestice
969 Alte forme sau forme asociate de competiţie în faună
970 Relaţii între specii floristice
971 Competiţie
972 Parazitism
973 Introducere de boli
974 Poluare genetică
975 Lipsa de agenţi de polenizare
976 Daune datorate vânatului
979 Alte forme sau forme asociate de competiţie de floră
990 Alte procese naturale
Descarca în format JSON