Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Vegetatie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra spp. Banatica [X]

2 rezultate