Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

3 rezultate