Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Alpină [X]
Izvoare petrifiante cu formare de travertin [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 3 1094.56
Total 1094.56
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Total 31395.20
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Defileul Jiului 10945.60 7 766.19
Piatra Mare 4273.70 2 85.47
Total 51998.42
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 9 7488.67
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 13 3061.13
Piatra Mare 4273.70 3 2649.69
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 2 328.30
Total 351225.26
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 2 335.00
Total 170838.07
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Defileul Jiului 10945.60 88 10726.69
Total 224565.58
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Defileul Jiului 10945.60 2 10945.60
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 85 6800.93
Piatra Mare 4273.70 51 2521.48
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 23 2350.51
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 73 321.60
Total 380561.11
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 2 7641.50
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 44 5466.30
Piatra Mare 4273.70 38 4273.70
Total 527104.30
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Total 14330.58
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 20 1093.26
Piatra Mare 4273.70 6 341.90
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 4 305.66
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 23 77.05
Total 84247.70