Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 3563.12
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Total 39741.25
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Comana 26480.80 3 1324.04
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 15659.33
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Comana 26480.80 2 529.62
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 6033.59
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 12872.31
Comana 26480.80 35 12710.78
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Total 81919.52
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 23 75517.55
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Comana 26480.80 12 24362.34
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Total 334237.42
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 85815.40
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Comana 26480.80 8 26480.80
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Total 356041.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 50 55780.01
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Comana 26480.80 32 21184.64
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Total 287308.13
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 3 7723.39
Comana 26480.80 2 3442.50
Total 29060.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 18421.12
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 5148.92
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Total 58354.70