Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
gymnocephalus schraetzer [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 4376.26
Total 21451.85
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 41 4090.85
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Total 63229.08
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 2 190.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Total 20167.53
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Total 9319.19
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 6 4947.07
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Total 87801.56
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 9513.60
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Total 327003.09
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Total 254608.05
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 45 9228.19
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Total 296864.11
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Total 44022.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Total 19469.84
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Total 17756.84
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Total 79008.17