Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
zingel zingel [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 4376.26
Total 21451.85
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 41 4090.85
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Defileul Mureşului 34149.10 5 1707.45
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Total 55130.69
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Lunca Timişului 9919.30 4 396.77
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 2 190.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Total 13291.62
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Total 5781.27
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Defileul Mureşului 34149.10 14 8878.77
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 6 4947.07
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Lunca Timişului 9919.30 7 1091.12
Total 73535.27
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Defileul Mureşului 34149.10 8 31417.17
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 9513.60
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Lunca Timişului 9919.30 2 6645.93
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Total 292563.15
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Defileul Mureşului 34149.10 8 34149.10
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Lunca Timişului 9919.30 33 9919.30
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Total 261737.86
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Defileul Mureşului 34149.10 58 28685.24
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 45 9228.19
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Lunca Timişului 9919.30 54 6447.55
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Total 262723.87
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Total 6302.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Total 1575.72
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 5 4097.89
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Total 6346.50
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Defileul Mureşului 34149.10 2 2390.44
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Total 65052.91