Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Continentală [X]
zingel zingel [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Defileul Mureşului 34149.10 5 1707.45
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Total 15149.72
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Lunca Timişului 9919.30 4 396.77
Total 840.77
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Total 2510.85
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 14 8878.77
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Lunca Timişului 9919.30 7 1091.12
Total 11468.39
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Defileul Mureşului 34149.10 8 31417.17
Lunca Timişului 9919.30 2 6645.93
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Total 159178.57
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Defileul Mureşului 34149.10 8 34149.10
Lunca Timişului 9919.30 33 9919.30
Total 169611.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Defileul Mureşului 34149.10 58 28685.24
Lunca Timişului 9919.30 54 6447.55
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Total 143379.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 5 4097.89
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Total 5022.89
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Defileul Mureşului 34149.10 2 2390.44
Total 22477.25