Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
scolopax rusticola [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Total 1989.06
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Scroviştea 3356.30 3 100.69
Total 4148.19
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Total 2780.67
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Comana 24956.30 3 748.69
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Total 8651.60
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 37 12727.71
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Total 29491.49
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Comana 24956.30 9 22959.80
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Total 152905.78
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Comana 24956.30 8 24956.30
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Total 114279.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Comana 24956.30 32 20713.73
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Scroviştea 3356.30 95 3356.30
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Total 147067.89
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Total 54284.74
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Total 81015.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Comana 24956.30 2 3493.88
Scroviştea 3356.30 2 167.81
Total 9035.16
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Total 7044.42
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Total 14308.90