Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Continentală [X]
zingel zingel [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Total 287.85
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 92.56
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Total 101.81
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 0 956.12
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Total 1150.48
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 10 951.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Total 1238.28