Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 35 2331.49
Becicherecu Mic 2066.70 45 930.01
Sărăturile Diniaş 1011.90 35 354.16
Mlaştina Satchinez 2290.10 5 114.50
Turnu - Variaşu 311.60 35 109.06
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 20 35.42
Total 3874.65
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 0 7104.88
Total 7104.88
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 0 4399.09
Total 4399.09
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 0 4434.00
Total 4434.00
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Timişului 9919.30 0 199.38
Total 199.38
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 1 7052.51
Lunca Timişului 9919.30 0 199.48
Total 7251.98
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 4783.14
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 5 186.52
Crişul Alb 890.60 1 26.72
Total 4996.37
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 1566.77
Pajiştea Jebel 283.10 5 14.16
Valea din Sânandrei 46.30 20 9.26
Pajiştea Ciacova 40.50 10 4.05
Total 1594.23
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 5481.40
Crişul Alb 890.60 1 267.18
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 2 61.42
Total 5810.01
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 5132.27
Crişul Alb 890.60 1 8.91
Total 5141.18
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 5830.54
Lunca Timişului 9919.30 1 298.67
Crişul Alb 890.60 1 17.81
Total 6147.02
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 3 36.85
Total 36.85
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 25 4364.18
Crişul Alb 890.60 3 53.44
Total 4417.61
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 35 1492.16
Total 1492.16
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 20 2312.85
Total 2312.85
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 6 6877.94
Crişul Alb 890.60 23 258.27
Lunca Timişului 9919.30 2 198.39
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Total 7427.10