Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepică [X]
phalaropus lobatus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Lacul Oltina 3303.10 71 2906.73
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Balta Vederoasa 2143.70 10 1286.22
Lacul Bugeac 1391.80 82 1238.70
Lacul Dunăreni 1261.20 36 845.00
Lacul Beibugeac 470.40 29 211.68
Total 331527.21
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Balta Vederoasa 2143.70 36 1071.85
Lacul Oltina 3303.10 17 561.53
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lacul Dunăreni 1261.20 31 390.97
Lacul Bugeac 1391.80 5 97.43
Lacul Beibugeac 470.40 16 75.26
Total 269328.76
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Balta Vederoasa 2143.70 14 300.12
Lacul Bugeac 1391.80 2 27.84
Total 20840.76
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Lacul Oltina 3303.10 3 3005.82
Balta Vederoasa 2143.70 20 1714.96
Lacul Bugeac 1391.80 6 1350.05
Lacul Dunăreni 1261.20 21 1109.86
Lacul Beibugeac 470.40 55 470.40
Total 494830.18
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Lacul Bugeac 1391.80 3 1391.80
Total 3414.70
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Oltina 3303.10 5 3303.10
Balta Vederoasa 2143.70 3 2143.70
Lacul Dunăreni 1261.20 12 1261.20
Total 6708.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Lacul Oltina 3303.10 4 3137.94
Balta Vederoasa 2143.70 17 2079.39
Total 518037.43
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Bugeac 1391.80 2 1266.54
Total 1266.54