Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata siturilor selectate

Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 100 26480.80
Canaralele Dunării 25943.00 27 12712.07
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 100 11540.10
Total 50732.97