Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 67 7731.87
Total 17071.35
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Total 2621.19
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 529.62
Total 529.62
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 8424.27
Total 31771.69
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Comana 26480.80 12 24362.34
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 11540.10
Total 61845.44
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 8 26480.80
Total 26480.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Comana 26480.80 32 21184.64
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 23 11078.50
Total 57687.28
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Total 3442.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 2912.89
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 7962.67
Total 18080.44