Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Vaslui [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 41 1078.52
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 13 719.43
Total 13552.23
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 52 603.04
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 15 385.41
Colinele Elanului 755.30 6 45.32
Total 6801.43
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Total 3796.56
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 10 1130.54
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 2 1101.72
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 20 536.09
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Colinele Elanului 755.30 3 67.98
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 6 55.74
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 13 9.72
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 7 3.56
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Total 28195.96
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 56 2569.40
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 5 1159.70
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 26 999.74
Colinele Elanului 755.30 91 755.30
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 70 327.90
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 85 73.30
Movila lui Burcel 12.70 16 2.03
Total 48204.58
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 31 1448.90
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 2 74.80
Movila lui Burcel 12.70 84 12.70
Total 42216.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 100 8518.30
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 6 623.03
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 13 98.37
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 93 50.90
Total 47654.18
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 4 873.60
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 12 246.31
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 11 36.07
Total 8335.46
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 3 72.44
Total 676.64
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 2 770.82
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 2 28.98
Total 8286.59