Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sibiu [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 51 1874.57
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 57 530.04
Total 3732.88
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 11 332.58
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Total 615.19
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Total 89313.46
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Total 57429.20
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 7 35627.21
Piemontul Făgăraş 71256.30 9 13538.70
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 12872.31
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 24 2600.21
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 3 1363.57
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 18 716.02
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 11 40.35
Total 68509.52
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 35 197137.20
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 23 75517.55
Piemontul Făgăraş 71256.30 23 54867.35
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 32 20226.23
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 7 2811.86
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 8 892.70
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 57 249.42
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 5 230.69
Mlaca Tătarilor 3.60 100 3.60
Movilele de la Păucea 6.00 55 3.30
Total 361470.26
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 17 237514.70
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 85815.40
Piemontul Făgăraş 71256.30 10 61992.98
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 11 22726.10
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 7 3023.50
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 4 929.90
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 32 366.80
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 4 240.30
Movilele de la Păucea 6.00 45 6.00
Total 422455.88
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 33 114007.06
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 50 55780.01
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Piemontul Făgăraş 71256.30 31 35628.15
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 51 12953.88
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 11 818.31
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 91 218.67
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 67 91.60
Total 392254.20
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Piemontul Făgăraş 71256.30 4 38478.40
Total 417726.70
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Piemontul Făgăraş 71256.30 13 71256.30
Total 538212.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 2 19001.18
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 3 7723.39
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 7125.63
Total 33850.19
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 5700.50
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 2 548.64
Total 6249.14
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Podisul Hârtibaciului 237514.70 6 14250.88
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 5148.92
Piemontul Făgăraş 71256.30 6 4275.38
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 3 681.78
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 33 30.23
Total 82123.15