Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
thymallus thymallus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 54.98
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Total 5050.45
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 560.66
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 63650.63
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 68421.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 25033.86
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Total 69005.87
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Total 82245.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
Total 168.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Total 10708.22