Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
buxbaumia viridis [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 13 331.10
Total 331.10
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Larion 3023.20 2 2358.10
Bistriţa Aurie 319.80 4 79.95
Total 2438.05
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bistriţa Aurie 319.80 75 319.80
Total 319.80
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Larion 3023.20 68 2297.63
Rarău - Giumalău 2546.90 70 2113.93
Total 4411.56
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Larion 3023.20 22 3023.20
Rarău - Giumalău 2546.90 17 2546.90
Total 5570.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bistriţa Aurie 319.80 21 67.16
Total 67.16
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Larion 3023.20 8 241.86
Total 241.86