Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
carabus zawadszkii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Total 16821.56
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 49.95
Total 20245.28
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Total 5156.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Total 156657.14
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Total 40779.25
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 17 649.32
Total 50607.39
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 16 1048.91
Total 138743.75
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 58 2497.40
Total 204340.40
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 224.77
Total 4443.31
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 5 174.82
Total 37767.51